Taal

Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van MeetingLinq BV , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34269600, met betrekking tot de website MeetingLinq.com. Deze privacyverklaring heeft tevens betrekking op een afspraak met de klant over het gebruik van cookies door MeetingLinq.

MeetingLinq respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van MeetingLinq. U dient zich ervan bewust te zijn dat MeetingLinq niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen wanneer u via onze website toegang krijgt tot websites van derden. U kunt zien dat u niet langer op onze website bent als de URL is veranderd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van MeetingLinq, vragen wij u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van MeetingLinq en gebruikt om onze diensten aan u te leveren.
Uw gegevens kunnen ook door MeetingLinq worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van MeetingLinq. Uw e-mailadres wordt ook gebruikt als u dat niet hebt ingesteld. U kunt het ontvangen van mailings van MeetingLinq op elk gewenst moment stopzetten via de betreffende mailingmethode. Of u kunt zich afmelden via deze pagina of contact met ons opnemen via info@meetinglinq.nl.

Uw persoonlijke gegevens worden in principe alleen door MeetingLinq gebruikt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MeetingLinq.

Bewaartermijn

MeetingLinq bewaart uw gegevens niet langer dan de realisatie van de relevantie waarmee ze zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de bedrijfsvoering van MeetingLinq. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

September 2021

Corporate & Marketing

With a passion for the design and development of beautiful products, we contribute to the success of a marketing campaign or strategy of our customer.

Sustainability

We stand for sustainability. A sustainable and good product can make a difference for your product.

Communication

Our customers are always in contact with a permanent team of people at MeetingLinq. In this way we build a good relationship together for the long term.

Choise

We have an extensive range, but many more unique ideas. We help our customers choose the best product. That is where our added value lies.

The WOW! effect

One ultimate goal is to put a smile on the face of our customer with a great gift. We naturally think of this together with our customer.

Meetings & Events

With a passion for the design and development of beautiful products, we contribute to the success of a customer’s conference, trade fair or corporate event.

International

Many of our products are quickly available from stock. In order to guarantee delivery to our customers at the agreed time and place, the logistics process is geared to this.

Gifts

Every product that we devise and produce becomes a lasting memento for the visitor or speaker at an event.

Wishes and preferences

When all wishes and preferences have been discussed with our customers, we get to work and ensure that everything is taken care of down to the last detail.

Communication

Because the communication with the customer is clear and transparent, an order is delivered as agreed. We ask the right questions to get everything clear.

Meetings & Events

Met passie voor het ontwerp en ontwikkeling van mooie producten dragen wij bij aan het succes van een congres, beurs of corporate event van een klant.

Internationaal

Veel van onze producten zijn snel uit voorraad leverbaar. Om onze klanten gegarandeerd op de afgesproken tijd en plaats te leveren is het logistieke traject hierop afgestemt.

Cadeaus

Elke product dat wij bedenken en produceren wordt een blijvend aandenken voor de bezoeker, of spreker op een evenement. 

Wensen en voorkeuren

Wannee alle wensen en voorkeuren met onze klanten  zijn besproken, gaan wij aan de slag en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes wordt verzorgd.

Communicatie

Omdat de communicatie met de klant duidelijk en helder is, wordt een bestelling volgens afspraak geleverd. Wij stellen de juiste vragen om alles duidelijk te krijgen. 

Corporate & Marketing

Met passie voor het ontwerp en ontwikkeling van mooie producten dragen wij bij aan het succes van een marketing campagne of strategie van onze klant.

Duurzaamheid

Wij staan voor duurzaamheid. Met een duurzaam en goed product kan het verschil worden gemaakt voor jouw product.

Communicatie

Onze klanten hebben altijd contact met een vast team van mensen bij MeetingLinq. Zo bouwen wij samen een goede relatie op voor de lange termijn.

Keuze

Wij hebben een uitgebreid aanbod, maar nog veel meer unieke ideeen. Wij helpen onze klanten het beste product te kiezen. Daar zit onze toegevoegde waarde. 

Het WOW! effect

One ultieme doel is om met een tof cadeau een glimlach op het gezicht van onze klant te toveren. We bedenken dit uiteraard samen met onze klant.