Vragen? Bel

Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van MeetingLinq BV , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34269600, met betrekking tot de website MeetingLinq.com. Deze privacyverklaring heeft tevens betrekking op een afspraak met de klant over het gebruik van cookies door MeetingLinq.

MeetingLinq respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van MeetingLinq. U dient zich ervan bewust te zijn dat MeetingLinq niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen wanneer u via onze website toegang krijgt tot websites van derden. U kunt zien dat u niet langer op onze website bent als de URL is veranderd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van MeetingLinq, vragen wij u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van MeetingLinq en gebruikt om onze diensten aan u te leveren.
Uw gegevens kunnen ook door MeetingLinq worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van MeetingLinq. Uw e-mailadres wordt ook gebruikt als u dat niet hebt ingesteld. U kunt het ontvangen van mailings van MeetingLinq op elk gewenst moment stopzetten via de betreffende mailingmethode. Of u kunt zich afmelden via deze pagina of contact met ons opnemen via info@meetinglinq.nl.

Uw persoonlijke gegevens worden in principe alleen door MeetingLinq gebruikt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MeetingLinq.

Bewaartermijn

MeetingLinq bewaart uw gegevens niet langer dan de realisatie van de relevantie waarmee ze zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de bedrijfsvoering van MeetingLinq. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

September 2021