Taal

Disclaimer

De website www.meetinglinq.com en alle onderdelen die daarmee verband houden, met uitzondering van enkele (hyper)links, zijn eigendom van MeetingLinq B.V.. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MeetingLinq B.V. onderdelen van de website op te slaan en/of te kopiëren en te gebruiken voor privé of publieke doeleinden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en aangepast door MeetingLinq B.V. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle gebruikte afbeeldingen zijn productvoorbeelden en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke product. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.


MeetingLinq B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie, afbeeldingen en prijzen op de website zonder enige kennisgeving te wijzigen.

De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, die geen eigendom zijn van MeetingLinq B.V. en die niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker. Hoewel MeetingLinq B.V. uiterst zorgvuldig is in de keuze van haar links en hyperlinks, kan zij niet instaan voor de geboden informatie of de gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en producten die op de site worden aangeboden.

Corporate & Marketing

With a passion for the design and development of beautiful products, we contribute to the success of a marketing campaign or strategy of our customer.

Sustainability

We stand for sustainability. A sustainable and good product can make a difference for your product.

Communication

Our customers are always in contact with a permanent team of people at MeetingLinq. In this way we build a good relationship together for the long term.

Choise

We have an extensive range, but many more unique ideas. We help our customers choose the best product. That is where our added value lies.

The WOW! effect

One ultimate goal is to put a smile on the face of our customer with a great gift. We naturally think of this together with our customer.

Meetings & Events

With a passion for the design and development of beautiful products, we contribute to the success of a customer’s conference, trade fair or corporate event.

International

Many of our products are quickly available from stock. In order to guarantee delivery to our customers at the agreed time and place, the logistics process is geared to this.

Gifts

Every product that we devise and produce becomes a lasting memento for the visitor or speaker at an event.

Wishes and preferences

When all wishes and preferences have been discussed with our customers, we get to work and ensure that everything is taken care of down to the last detail.

Communication

Because the communication with the customer is clear and transparent, an order is delivered as agreed. We ask the right questions to get everything clear.

Meetings & Events

Met passie voor het ontwerp en ontwikkeling van mooie producten dragen wij bij aan het succes van een congres, beurs of corporate event van een klant.

Internationaal

Veel van onze producten zijn snel uit voorraad leverbaar. Om onze klanten gegarandeerd op de afgesproken tijd en plaats te leveren is het logistieke traject hierop afgestemt.

Cadeaus

Elke product dat wij bedenken en produceren wordt een blijvend aandenken voor de bezoeker, of spreker op een evenement. 

Wensen en voorkeuren

Wannee alle wensen en voorkeuren met onze klanten  zijn besproken, gaan wij aan de slag en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes wordt verzorgd.

Communicatie

Omdat de communicatie met de klant duidelijk en helder is, wordt een bestelling volgens afspraak geleverd. Wij stellen de juiste vragen om alles duidelijk te krijgen. 

Corporate & Marketing

Met passie voor het ontwerp en ontwikkeling van mooie producten dragen wij bij aan het succes van een marketing campagne of strategie van onze klant.

Duurzaamheid

Wij staan voor duurzaamheid. Met een duurzaam en goed product kan het verschil worden gemaakt voor jouw product.

Communicatie

Onze klanten hebben altijd contact met een vast team van mensen bij MeetingLinq. Zo bouwen wij samen een goede relatie op voor de lange termijn.

Keuze

Wij hebben een uitgebreid aanbod, maar nog veel meer unieke ideeen. Wij helpen onze klanten het beste product te kiezen. Daar zit onze toegevoegde waarde. 

Het WOW! effect

One ultieme doel is om met een tof cadeau een glimlach op het gezicht van onze klant te toveren. We bedenken dit uiteraard samen met onze klant.